XXXIII Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 maja 2005 (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Zapytania, interpelacje radnych.

4. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.

5.Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2005.

7. Projekt uchwały RM w spr. procedury uchwalania budżetu miasta oraz procedury rozpatrywania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

8. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały Nr VIII/55/2003 w sprawie systemu nadawania nazw ulic, placów, parków i instytucji publicznych Miasta Sokołowa Podlaskiego.

9. Projekt uchwały RM w spr. przyznania Nagród Rady Miejskiej.

10. Projekt uchwały RM w spr. nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 1 w Sokołowie Podlaskim.

11. Informacja nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta.

12. Przyjęcie protokołu XXXI Sesji Rady Miejskiej.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie Sesji.