Ogłoszenie w sprawie II edycji Nagród Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim

Uprzejmie informuję, że Uchwałą Nr XVII/97/2004 z dnia 29 marca 2004r. Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim ustanowiła nagrody za indywidualne lub zbiorowe osiągnięcia twórcze, gospodarcze i społeczne służące rozwojowi miasta.

Zgodnie z Regulaminem (tekst poniżej) – wnioski o przyznanie Nagród przyjmowane będą w terminie do 31 marca 2005r. w Sekretariacie Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 21, pokój nr 3. W Sekretariacie dostępne są także formularze tych wniosków.

Serdecznie zapraszam do zgłaszania kandydatów do II edycji Nagród Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim w dziedzinach, podanych w pkt 2 Regulaminu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim /-/ Grzegorz Gaczyński