Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski informuje, że zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 maja 2004 przepisami nowej ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr. z 2004r Nr 54 poz.535) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r Nr 97 poz.970 z późn.zm.), opłaty roczne pobierane z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntów, począwszy od 2005r, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%.

Informacje: Stanowisko ds. mienia komunalnego Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim ul. Wolności 21 pokój Nr 24, tel. 7873683.