Sprzątanie Świata 2004 – podsumowanie

Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim podsumował tegoroczną, dwunastą akcję „Sprzątanie Świata”, która na terenie naszego miasta trwała w dniach 17-20 września.

W wyniku akcji zebrano ok.18,6 m.p. (metrów przestrzennych) odpadów zmieszanych, a ponadto wyselekcjonowano ok.4,96 m.p. szkła, 4,7 m.p. makulatury, 6,85 m.p. tworzyw sztucznych, ok.390 kg metali.

Akcję wspierało Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Sp.z o.o. w Sokołowie Podlaskim w zakresie odbioru odpadów zmieszanych i surowców wtórnych.

W tegorocznej akcji zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami wzięło udział 2 561 osób – przedszkolaków, uczniów szkół miejskich, harcerzy, opiekunów i nauczycieli. W akcji brał udział Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z Klubem Socjoterapeutycznym dla Dzieci.

Dla jednostek biorących udział w akcji przekazane zostaną środki finansowe w wysokości 480,00 zł/jednostkę (słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych) celem zorganizowania imprez towarzyszących, ufundowania nagród dla najaktywniejszych uczestników lub inne działania z zakresu edukacji ekologicznej.

Uczestnicy tegorocznej akcji:

 • Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. Kościuszki 31
 • Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Bosko 3
 • Przedszkole Miejskie Nr 4, ul.Węgrowska 22
 • Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. 8-go sierp.1D
 • Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Polna 1
 • Szkoła Podstawowa Nr 2, ul.Węgrowska 22
 • Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Kupientyńska 15
 • Zespół Szkół Specjalnych, ul. Piłsudskiego 4
 • Gimnazjum Nr 1, ul. M.C. Skłodowskiej 16
 • Gimnazjum Nr 2, ul. Repkowska 3
 • Gimnazjum Salezjańskie, ul. Bosko 1
 • Liceum Ogólnokształcące, ul. Sadowa 11
 • Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące, ul. Bosko 1
 • Zespół Szkół Nr 1, ul. M.C. Skłodowskiej 24
 • Zespół Szkół Nr 2, ul. Oleksiaka Wichury 3
 • ZHP-Hufiec w Sokołowie Podlaskim, ul. Kościuszki11
 • Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Kosowska 83+ Klub Socjoterapeutyczny dla Dzieci

Wszystkim uczestnikom „Sprzątania Świata” 2004 w Sokołowie Podlaskim składamy serdeczne podziękowania.

Komitet Organizacyjny Akcji „SPRZĄTANIE ŚWIATA”
Iwona Kublik, Radosław Rybak
tel.(025) 787-26-21 w.47