Sprzątanie Świata 2004

Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim przystępuje wzorem lat ubiegłych do akcji „Sprzątanie Świata” w dniach 17 – 20 września 2004 roku. W tym celu Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim zabezpieczy niezbędne do przeprowadzenia akcji worki i rękawice, a także materiały i obsługę organizacyjną.

Hasłem tegorocznego „Sprzątania Świata” jest:

„EKOLOGICZNE POPROSZĘ”

„To od nas konsumentów zależy jakie opakowania zalewają półki polskich sklepów oraz jakie towary i żywność jest kupowana. Konsumenci decydują o kierunku rozwoju cywilizacji. A gdybyśmy zaczęli ten kierunek zmieniać na lepszy, bardziej zielony?. Wystarczy tylko powiedzieć „ekologiczne poproszę”: o ekologiczne opakowanie zamiast plastikowego, o ekologiczną żywność z polskich gospodarstw, zamiast sztucznej z przemysłowych farm. To konsumenci zmieniają świat poprzez swoje codzienne decyzje! Więc prośmy codziennie : Ekspedientkę w sklepie o ekologiczne towary, właściciela pieska o uprzątnięcie po nim kupki, policjanta żeby zajął się dzikim wysypiskiem śmieci i dobrał się do skóry tym, którzy je zrobili, radnych, posłów i senatorów, żeby tworzyli ekologiczne prawo, sądy, żeby to prawo egzekwowały, w końcu sąsiada, który wypuszcza szambo do rowu lub rzeczki, żeby tego nie robił, bo truje nas i swoje dzieci…. Dużo by wymieniać. Ale sami dobrze wiecie o co prosić i kogo.” (fragment listu Miry Stanisławskiej-Meysztowicz).

W Sokołowie Podlaskim również w tegorocznej akcji prowadzimy selektywną zbiórkę, polegającą na wyodrębnieniu z zebranych odpadów szkła, papieru oraz odpadów z tworzyw sztucznych. Na powyższe surowce wtórne zostaną dostarczone różnokolorowe worki. Zachęcamy również do odrębnego zbierania odpadów metalu, w tym szczególnie puszek aluminiowych, które oddane do punktu skupu metali mogą przynieść szkole dodatkowe środki finansowe.

Spotkanie organizacyjne poświęcone szczegółowemu omówieniu kwestii organizacyjnych, oraz przekazanie wyposażenia do prowadzenia akcji (worków i rękawic) odbędzie się w dniu 15.09.2004 r. o godz.12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta.

Akcję wspiera tak jak w latach poprzednich Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Sp.z o.o. w Sokołowie Podlaskim.

Dla jednostek biorących udział w akcji Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego przewiduje środki finansowe na organizowanie imprez towarzyszących lub ufundowanie nagród dla najaktywniejszych uczestników.

Komitet Organizacyjny Akcji „SPRZĄTANIE ŚWIATA”
Iwona Kublik, Radosław Rybak
Tel.(025) 787-26-21 w. 47