XV Sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że w dniu 29 stycznia 2004 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XV Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania, interpelacje radnych,
 4. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały Nr XIII/79/2003 RM w Sokołowie Podlaskim z dnia 25 listopada 2003 r. w spr. stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego i sposobu poboru.
 7. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego..
 8. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia na 2004 rok wysokości środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podst. i gimnazjach prowadzonych przez miasto Sokołów Podlaski.
 9. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia Statutu Centrum Pomocy Socjalnej.
 10. Projekt uchwały RM w spr. upoważnienia Kierownika Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 11. Projekt uchwały RM w spr. upoważnienia Zastępcy Kierownika CPS w Sokołowie Podl. Do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 12. Projekt uchwały RM w spr. uchylenia uchwały Nr III/19/2002 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 16 grudnia 2002 r. (dot.planu zagospodarowania miasta).
 13. Projekt uchwały RM w spr. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania miasta Sokołowa Podlaskiego obszarów 3, 4, 5 i 6 przy ul.Piłsudskiego, Powstańców Wielkopolskich, Orzeszkowej, Bartoszowej, Polnej, Ogrodowej, Siedleckiej.
 14. Informacja Komisji Rewizyjnej RM nt. przeprowadzonej kontroli.
 15. Podsumowanie pracy Rady Miejskiej w 2003 r.
 16. Zatwierdzenie planów pracy Rady i Komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2004.
 17. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej RM.
 18. Przyjęcie protokołu XIII Sesji Rady Miejskiej.
 19. Przyjęcie protokołu XIV Sesji Rady Miejskiej.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie Sesji.