XIII sesja Rady Miejskiej

W dniu 25 listopada 2003 r. (wtorek) o godz. 9.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XIII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania, interpelacje radnych,
 4. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2003.
 7. Projekt uchwały RM w spr. zaciągnięcia zobowiązania nie mającego pokrycia w budżecie na rok 2003.
 8. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 9. Projekt uchwały RM w spr. wyznaczenia Burmistrza do reprezentowania Miasta Sokołów Podlaski w zgromadzeniu wspólników Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółki z o.o. w Warszawie.
 10. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia maksymalnej kwoty kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Miasto w roku budżetowym 2004.
 11. Projekt uchwały RM w spr. obniżenia średniej ceny żyta w 2004 r.
 12. Projekt uchwały RM w spr. stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego i sposobu poboru.
 13. Projekt uchwały RM w spr. określenia stawek podatku od środków transportowych i poboru podatku na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego.
 14. Projekt uchwały RM w spr. stawek podatku od posiadania psów na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego, sposobu poboru oraz zwolnień.
 15. Stanowisko Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim w spr. ewentualnej decyzji o likwidacji linii kolejowej Nr 34 na odcinku Małkinia – Sokołów Podlaski .
 16. Informacja z I Kongresu Miast Polskich.
 17. Przyjęcie protokołu XI Sesji Rady Miejskiej.
 18. Przyjęcie protokołu XII Sesji Rady Miejskiej.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie Sesji.