Wymiana dowodów osobistych

Burmistrz Miasta informuje, że wszyscy posiadacze dowodów osobistych wydanych w latach 1962-1972 powinni dokonać ich wymiany w terminie do 31 grudnia 2003r. W dalszym tekście znajdą Państwo więcej informacji i harmonogram wymiany dowodów wydanych w latach późniejszych.

Informacja Burmistrza Miasta w sprawie wymiany dowodów osobistych:

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 113, poz. 733 z późn. zm.) – wprowadzony został obowiązek wymiany dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001r.

W związku z powyższym informuję, że wszyscy posiadacze dowodów osobistych wydanych w latach 1962-1972 powinni dokonać ich wymiany w terminie do 31 grudnia 2003r.

Jednocześnie informuję, że w myśl przepisów w. cyt. ustawy obowiązek wymiany dowodów osobistych wydanych w następnych latach powinien być wykonany w następujących terminach:

  • od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. dla dowodów wydanych w latach 1973-1980,
  • od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. dla dowodów wydanych w latach 1981- 1991,
  • od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. dla dowodów wydanych w latach 1992- 1995,
  • od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. dla dowodów wydanych w latach 1996-2000.

Wszystkich zobowiązanych do wypełnienia powyższego obowiązku ustawowego i zameldowanych na pobyt stały w Sokołowie Podlaskim proszę o przybycie do tut. Urzędu Miasta (st. d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych I piętro pokój Nr 13) w celu wszczęcia postępowania o wydanie nowego dowodu osobistego.

Wszelkie informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod nr telefonu 787 21-61.

Burmistrza Miasta
/-/ Bogusław Karakula