Sokołów Stolicą Kulturalną Mazowsza 2004

Z przyjemnością informujemy, że powiat Sokołów Podlaski został laureatem konkursu „Stolica Kulturalna Mazowsza” 2004. Oferta konkursowa, przygotowana przez Sokołowski Ośrodek Kultury, została przez Komisję Konkursową oceniona najwyżej spośród zgłoszeń sześciu powiatów, które spełniły wymogi regulaminowe.

Dalej cytujemy w całości pismo w tej sprawie, jakie otrzymał Starosta Sokołowski.


Warszawa, 27 października 2003 roku

Pan
Antoni Czarnocki
Starosta Powiatu Sokołowskiego

Uprzejmie informujemy Państwa, że w dniu 15 października 2003 roku obradowała w Warszawie Komisja Konkursowa, która wyłoniła laureata Konkursu „Stolica Kulturalna Mazowsza” na rok 2004. Do konkursu zakwalifikowano 6 starostw (Sochaczew, Szydłowiec, Płońsk, Sierpc, Wołomin i Sokołów Podlaski). Trzy zgłoszenia (Ostrów Maz., Kozienice, Ciechanów) nie spełniały kryteriów wymaganych przez Regulamin Konkursu.

Podczas dyskusji członkowie Komisji poddali ocenie merytorycznej zakwalifikowane oferty według kryteriów określonych w warunkach konkursu „Stolica Kulturalna Mazowsza”. Zgodnie z ustalonymi kryteriami zostały przyznane punkty. Poszczególne starostwa powiatowe dostały następującą liczbę punktów:

Sochaczew – 62,875
Szydłowiec – 51,125
Płońsk – 86,125
Sierpc – 64,625
Sokołów Podlaski 92,875
Wołomin 30,00

Komisja Konkursowa stwierdziła, że laureatem Konkursu „Stolica Kulturalna Mazowsza” na rok 2004 został powiat Sokołów Podlaski. Ponadto członkowie Komisji Konkursowej postanowili przyznać wyróżnienie Starostwu Powiatowemu w Płońsku za bogatą ofertę konkursową.

Komisja Konkursowa wyraża zwycięzcy oraz wszystkim uczestniczącym w konkursie starostwom podziękowania za trud włożony w przygotowanie ofert i życzy powodzenia w edycji konkursu na rok 2005.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Jan Engelgard


Sokołowski Ośrodek Kultury planuje zorganizować w nadchodzącym roku ponad 100 imprez. Szczegółowy kalendarz jest jeszcze w trakcie uzgodnień. W najbliższych dniach zaprezentujemy przynajmniej jego wersję roboczą.