Grupa Plastyczna „FORMA”

Naszym zadaniem jest poszukiwanie i rozwijanie postaw charakteryzujących się twórczym myśleniem działaniem, otwartym na rzeczywistość, zdolnych do głębszego rozumienia ludzi i samego siebie, sztuki tworzenia przyjaźni, którą się daje i otrzymuje. Łączenie tego wszystkiego – napełnianie się wartościami i oddawanie ich innym, być może by tworzyć nową, lepszą rzeczywistość, nowe relacje.

Właśnie plastyka jest dziedziną, która pomaga w całościowym rozwoju człowieka. Ten fakt dotyczy twórcy ale i odbiorcy. Rozwija wyobraźnię, wrażliwość na podstawowe wartości takie jak: człowiek, ojczyzna, piękno, prawda, sprawiedliwość itp.
Umożliwia też kontakt na płaszczyźnie pozawerbalnej, czyli głębiej uruchamia i uaktywnia odczucia i uczucia, które wypełniają człowieka.
W naszym projekcie pragniemy poprowadzić szereg działań plastycznych, w wyniku których lokalna społeczność rozwinie swoje zainteresowanie sztuką. Swoją postawą i zapałem twórczym mamy nadzieję zainicjować powstawanie kółek plastycznych dla dzieci i młodzieży. Chcemy również aby każdy człowiek biorący udział w działaniach odkrył w sobie potrzebę tworzenia. Każdy z nas potrafi bowiem tworzyć, ma w sobie formę, którą może uzewnętrznić niezależnie od umiejętności.

To jest główne założenie grupy plastycznej „Forma”, którą opiekuje się Joanna Błońska, a w skład której wchodzi osiem dziewcząt:

  1. Aleksandra Błońska
  2. Paulina Zielińska
  3. Małgorzata Siwa
  4. Klaudia Kokocińska
  5. Sylwia Filipek
  6. Magda Mazurczak
  7. Anna Popławska
  8. Sylwia Kazanowska

Dziewczęta napisały projekt „Przyjaźń” i złożyły go do Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w ramach programu „Dobre pomysły 3”. Ku radości całej grupy projekt został po poprawkach zaakceptowany i otrzymały dotację w wysokości 4 000 zł. z Fundacji J&S Pro Bono Poloniae, z którą współpracuje Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. W ramach projektu młodzież wyjechała w dniach 17.08 – 30. 08 do Mielnika, następnie 13.09 do Węgrowa, gdzie oprócz prezentowania własnych prac prowadziła działania plastyczne „Przyjaźń” i „Kot”. Planuje 27.09 jednodniowy wyjazd do Kazimierza, następnie będzie realizowała działania plastyczne w Sokołowie Podlaskim. Całość przedsięwzięcia zakończy się wystawą dokumentującą pracę grupy jak i efektów jej działania a także wydawnictwem podsumowującym realizowany przez nie projekt.