Warsztaty Ekologiczno- Plastyczne w Bieszczadach

W dniach 14 – 22 czerwca b.r. zwycięzcy IX Miejskiego Konkursu „Nasze Środowisko” uczestniczyli w Warsztatach Ekologiczno-Plastycznych zorganizowanych przez Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim. Warsztaty zostały sfinansowane ze środków Miejskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i GW.

Oprócz zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach warsztatów, program urozmaiciły wędrówki górskie oraz zwiedzanie interesujących bieszczadzkich zakątków. Do ważniejszych należy zaliczyć podróż bieszczadzką kolejką leśną, zwiedzanie Sanoka (Zamek oraz Park etnograficzny), Komańczy (Cerkiew, Izba Pamięci Kardynała Wyszyńskiego), Solina, Łańcut.Dzięki nawiązanej współpracy z Gminą Cisna, Nadleśnictwem Cisna oraz Dyrekcją Bieszczadzkiego Parku Narodowego uczestnicy Warsztatów wzbogacili swą wiedzę na temat historii i przyrody Bieszczad, odwiedzając unikalne zakątki niedostępne dla osób podróżujących szlakami turystycznymi.W dniu 04.07.2003 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się spotkanie podsumowujące Warsztaty Ekologiczno-Plastyczne w Bieszczadach. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie bogatego dorobku warsztatów, w tym prac plastycznych „Krajobraz Bieszczad” tworzonych przez wszystkich uczestników warsztatów, zielników wykonanych przez Sekcję Botaników, kroniki i dokumentacji fotograficznej wykonanej przez Sekcję Kronikarzy, dokumentacji przeprowadzonej przez Sekcje Zoologów i Ornitologów.W spotkaniu wzięli udział zarówno uczestnicy jak też i rodzice, instruktorzy i opiekunowie, zaproszeni goście.

Podsumowania dorobku i znaczenia imprezy dla edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży z terenu naszego miasta dokonali z-ca Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego Jerzy Maksjan oraz organizatorka przedsięwzięcia – insp.Ochrony Środowiska – Iwona Kublik.

Część prac plastycznych, stanowiących dorobek warsztatów prezentowana jest w nowoutworzonej galerii Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta.