Letni wypoczynek dzieci i młodzieży

Samorząd Miasta Sokołowa Podlaskiego, poprzez swoje jednostki organizacyjne typu: Sokołowski Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Centrum Pomocy Socjalnej i Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w miarę możliwości i zapotrzebowania społecznego przygotował ciekawą ofertę przyjemnego spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta. Zwłaszcza dla tych z nich, którzy z różnych względów nie będą mogli wyjechać poza Miasto na zorganizowany wypoczynek w formie kolonii czy obozów.

I tak Sokołowski Ośrodek Kultury począwszy od 23 czerwca aż do końca lipca organizuje cykl spotkań warsztatowych dla dzieci i młodzieży chcących rozwijać i doskonalić swoje zainteresowania i pasje w różnych dziedzinach szeroko rozumianej kultury i sztuki.
Pod okiem i opieką instruktorów SOK-u prowadzone będą następujące warsztaty: muzyczno-wokalne, plastyczne, taneczne, modelarskie oraz teatralne.

26 czerwca oraz 4 lipca wyświetlane będą w kinie filmy dla dzieci – wstęp wolny.
Natomiast przez cały sierpień w dniach od środy do niedzieli w godzinach 16:00 odbywać się będą seanse filmowe dla dzieci w ramach organizowanego w kinie „Wakacyjnego Kina Bajkowego”.

Na dzień 9 sierpień zaplanowany jest koncert muzyczny „Lato z SOK-iem”.
Natomiast 23 sierpnia już tradycyjnie po raz czwarty zorganizowany będzie Piknik Integracyjny, który wśród bogatego programu dla wszystkich mieszkańców Miasta zawierać będzie również imprezy dla najmłodszych.

Jako, że okres wakacji to okres wspaniałej słonecznej pogody i ruchu na świeżym powietrzu – także i Ośrodek Sportu i Rekreacji wychodząc na przeciw oczekiwaniom dzieci i młodzieży przygotował ciekawą ofertę dla wszystkich miłośników gier i zabaw na powietrzu.
I tak w miesiącach lipiec i sierpień zorganizowane będą następujące formy zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży:

 • Turniej Piłki Nożnej dla chłopców ze szkół podstawowych i gimnazjów na stadionie przy ul. Okrężnej głównym organizatorem jest radny Rady Miasta przy współudziale OSiR-u i MKS „Podlasie”.
 • Grand Prix w Siatkówce Plażowej w kat. Open na boisku przy ul. Lipowej.
 • Tenisowy Grad Prix w kat. Open na korcie przy ul. Lipowej.
 • Turniej Koszykówki Ulicznej dla dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych i gimnazjalnych na boisku asfaltowym stadionu przy ul. Lipowej.
 • W każdą lipcowa środę i piątek w godz. 1000-1200 na stadionie przy ul. Lipowej i Okrężnej dyżury będzie pełnić trener sekcji piłki nożnej przeprowadzając treningi z zawodnikami tej sekcji.
 • W lipcu i sierpniu trzy razy w tygodniu zajęcia prowadzić będzie sekcja pływania.
 • W sierpniu wznawiają treningi zespoły piłki nożnej i koszykówki.

Ponadto w każdy wakacyjny wtorek w godz. 12-1300 OSiR udostępnia bezpłatnie kryta pływalnię dla dzieci i młodzieży  do lat 18.

W celu urozmaicenia zajęć dla swoich podopiecznych Sekcja Koszykówki wspólnie z sekcją Pływacką OSiR organizuje w sierpniu obóz sportowy dla ok. 30 osób.

Także w sierpniu sekcja pływacka OSiR organizuje dla ok. 15 osób obóz żeglarski na Mazurach.
Szczegółowy grafik zajęć dla wymienionych imprez ustalony zostanie po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, których termin upływa 26 czerwca.

O szczegółach powyższych imprez zarówno SOK jak i OSiR informować będzie na plakatach oraz w prasie lokalnej.

Wymienione dotychczas imprezy przeznaczone sa dla wszystkich dzieci i młodzieży.

Natomiast dla dzieci z rodzin przede wszystkim najuboższych, zagrożonych patologią społeczna, które nie mają możliwości zapewnienia swoim dzieciom płatnej formy wypoczynku – Centrum Pomocy Socjalnej organizuje w drugiej połowie lipca na bazie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kosowskiej półkolonie z programem zajęcia socjoterapeutyczne, gry i zabawy, zawody sportowe, ognisko oraz jeden posiłek dziennie.

Przewiduje się, że z półkolonii skorzysta ok. 20 dzieci, które wakacje spędzać będą wyłącznie w Mieście.

Samorząd Miasta Sokołowa Podlaskiego wspiera także wszelkie działania innych podmiotów, w tym instytucji i stowarzyszeń, mające na celu organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich w formie kolonii letnich i obozów na terenie kraju.

Zwłaszcza jeżeli dotyczy to dzieci z rodzin najuboższych zagrożonych patologią społeczną oraz dzieci specjalnej troski.

Tak jak w latach ubiegłych tak i w tym roku, Samorząd Miasta Sokołowa Podlaskiego, w miarę posiadanych środków udzielił tym podmiotom pomocy finansowej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wypoczynku letniego dla tych dzieci.

Kwota w wysokości 20.700 zł., która Samorząd Miasta przeznaczył na ten cel przekazana została miejscowym organizatorom letniego wypoczynku tj.

 • Komendzie Hufca ZHP (obozy harcerskie i integracyjne w Czarnusze k/Augustowa. Kolonia integracyjna w Krynicy Morskiej, Biwak „Wędrowna Watra” w Perkozie k. Olsztynka – aktywny wypoczynek i nauka z radosnymi chwilami zabawy w oparciu o programy terapeutyczno – profilaktyczne takie jak: „Spójrz inaczej”, „Trzy Koła”, „Drugi Elementarz” oraz programem ZHP „Barwy Przyszłości” przygotowujący m.in. do udanego startu w przyszłość i do uczestnictwa we wspólnocie europejskiej.
 • Stowarzyszenie Oratorium im. Bł. Filipa Rinaldiego przy współudziale Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SALOS” (obozy rekreacyjno-wypoczynkowe oraz sportowe w Okunince i Smolnikach – w trakcie przeprowadzone zostaną m.in. warsztaty na temat bezpieczeństwa na drodze w uzgodnieniu z Komendą Policji w Suwałkach i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Siedlcach).
 • Caritas Diecezji Drohiczyńskiej (kolonie letnie w Bacikach, m.in. z realizacją programu terapeutycznego).
 • Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) – obóz wypoczynkowy w Janowie Lubelskim – z realizacją m.in. programu profilaktycznego: „Cztery historie i moja własna”.
 • Dom Pomocy Miłosierdzie im. Św. Faustyny Kowalskiej w Sokołowie Podlaskim – zorganizowana forma wypoczynku w siedzibie Caritas przy ul. Oleksiaka-Wichury.

W sumie w bieżącym roku w zorganizowanej formie wypoczynku wakacyjnego weźmie udział ponad 500 dzieci i młodzieży z terenu miasta.

Dzięki przekazanym przez samorząd miasta Sokołowa Podlaskiego środkom finansowym, z wakacyjnego wypoczynku na półkoloniach, koloniach i obozach będzie mogło skorzystać około 200 dzieci, dla których bez udzielenia takiej pomocy, wypoczynek i korzystanie z uroków pobytu nad morzem, jeziorem i w górach czy nad rzeką nie byłoby możliwe.