Sokołów przyjazny inwestorom

W sobotę 14 czerwca delegacja naszego miasta odebrała w Sejmie R.P. tytuł „Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom” za zajęcie III miejsca w grupie gmin 15-40 tysięcy mieszkańców w Rankingu Gmin, prowadzonym pod patronatem Marszałka Sejmu R.P. Pana Marka Borowskiego. Sokołów wyróżniono też za zajęcie III miejsca w kategorii zarządzania finansami.

W imieniu Marszałka Sejmu nagrody i wyróżnienia wręczał poseł Ryszard Kalisz, a odbierali Bogusław Karakula – Burmistrz Miasta, Ewa Rabek – Przewodnicząca Rady Miejskiej i Maria Truszkowska – Sekretarz Miasta.

Ranking stworzony został z myślą o podnoszeniu poziomu zarządzania gminami polskimi. Jego celem strategicznym jest tworzenie dobrych warunków do inwestowania, rozwoju społeczno-gospodarczego i spadku bezrobocia. Organizatorami Rankingu są Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Prezydium Konferencji Inwestorów i &Jefremienko S.C.

Gminy, które zgłosiły swój udział w Rankingu podzielono na cztery grupy:

  • grupa A, gminy do 15 tysięcy mieszkańców (zgłoszono 68 gmin)
  • grupa B, gminy od 15 do 40 tysięcy mieszkańców (zgłoszono 36 gmin)
  • grupa C, gminy od 40 do 100 tysięcy mieszkańców (zgłoszono 30 gmin)
  • grupa D, gminy powyżej 100 tysięcy mieszkańców (zgłoszono 13 gmin)

Sokołów Podlaski zajął w grupie B III miejsce (164 punkty), za Dzierżoniowem (175) i Limanową (175).

W kategoriach merytorycznych gminy oceniano bez podziału na grupy. I tak w kategorii „Organizacja wewnętrzna i obsługa interesantów” uzyskaliśmy 44 punkty (max 66), w kategorii „Partycypacja i komunikacja społeczna” 23 punkty (max 27), w kategorii „Zarządzanie rozwojem” 50 punktów (max 75) i w kategorii „Zarządzanie finansami” 47 punktów (max 54).

Nagrodzone i wyróżnione gminy mają możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć dzięki rozesłaniu informacji o laureatach do największych inwestorów, publikacji wyników Rankingu w mediach, umieszczaniu opisu i osiągnięć gminy w wydawnictwie o Rankingu, umieszczeniu listy laureatów na stronie internetowej, uczestnictwie przedstawicieli najlepszych gmin w konferencji prasowej.