Goście z Francji

W dniach 28 – 31 maja 2003 roku samorząd miejski gościł delegację dyrektorów generalnych dwóch podparyskich gmin francuskich: Cliche i Suresnes oraz Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia Współpracy Polsko – Francuskiej. Wizyta w Sokołowie Podlaskim była elementem 23 osobowej delegacji francuskiej w polskich samorządach województwa mazowieckiego, zorganizowanej przez Warszawskie Centrum Demokracji Lokalnej oraz Stowarzyszenie „Ile -de-France en Varsovie”.

Celem spotkania było poznanie prawnych uwarunkowań funkcjonowania polskich gmin, a także nawiązanie kontaktów i współpracy. Podczas wizyty złożone zostały obustronne deklaracje w sprawie nawiązania współpracy w ramach „partnerstwa miast”.

Sokołów Podlaski i okolice wzbudziły duże zainteresowanie gości. Wizyta przebiegała w miłej atmosferze, zgodnie z załączonym programem. Na zakończenie goście z Francji złożyli oświadczenie w sprawie pełnienia roli naszych ambasadorów w swoim regionie i kraju.