Nagłówki

„Mistrz komputera” 2003

Burmistrz Miasta zaprasza młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych na drugi Sokołowski Konkurs Informatyczny „Mistrz komputera”. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych.

Konkurs odbędzie się dnia 31 maja 2003 r. w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Repkowskiej 3. W pierwszej części uczestnicy otrzymają do wypełnienia test wiadomości z informatyki. Do drugiej części o charakterze praktycznym zakwalifikowanych zostanie 8 uczestników, którzy z pierwszej części otrzymają największą liczbę punktów. Część ta – przeprowadzona przy komputerach – będzie miała na celu sprawdzenie praktycznych umiejętności uczestników konkursu.

Uczestników prosimy o przybycie do Gimnazjum o godzinie 9:00, rozpoczęcie konkursu planujemy na godzinę 9:30. Zakończenie konkursu przewidujemy na godzinę 14:00. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się podczas koncertu finałowego II Nadbużańskich Spotkań Folklorystycznych, 31 maja przy ul. Piłsudskiego.