II Alert Europejski 2003

Fundacja Kultura Tutaj Obecna i Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ogłaszają Alert dla wszystkich mieszkańców Sokołowa Podlaskiego. Alert to stan podwyższonej gotowości. Dotyczy o­n tych wszystkich, którzy obawiają się, że doraźne kłopoty mogą zmarnować historyczną szansę Polski będącą marzeniem 10 pokoleń naszych przodków, szansę jaką jest przystąpienie do Unii Europejskiej.

17 maja o godzinie 12:00 na dziedzińcu Sokołowskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Wolności 25 pojawi się Eurobus z grupą ekspertów i artystów na pokładzie. Teatr Konsekwentny w formie happeningu dokona symbolicznych zaślubin Rzeczypospolitej z Unią Europejską. A wszyscy ci, którzy będą temu aktowi przeciwni wyzwani zostaną na dysputę, na przyśpiewki i prześmiewki. Dzięki bogatemu programowi artystycznemu wszyscy obecni mogą liczyć na prawdziwą ucztę dla ducha. Połączenie poważnej merytorycznej dyskusji z udziałem Włodzimierza Paszyńskiego, Jerzego Kisielewskiego i Andrzeja Tadeusza Kijowskiego z dobrą zabawą, konkursami, nagrodami i śpiewami to wyzwanie jakie stawia sobie II Alert Europejski. Obecność obowiązkowa.