Nagłówki

Laureaci sokołowskiego finału

W piątek 4 kwietnia w Sokołowskim Ośrodku Kultury odbył się trzeci finał Miejskiego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych. Finalistką wytypowaną do etapu ogólnopolskiego została Magdalena Frączek (Gimnazjum nr 2), a nagrodę medialną Katolickiego Radia Podlasie zdobyła Lidia Sadowa (LO im. M.Skłodowskiej-Curie).

Po dokonaniu analizy wniosków zgłoszonych przez kandydatów oraz wysłuchaniu uczestników konkursu i dyskusji podsumowującej ich osiągnięcia, członkowie Jury w głosowaniu jawnym wyłonili 8 laureatów w pierwszej grupie wiekowej od 10 do 13 lat:

1. Magdalena Skrzypek – klasa VI, Szkoła Podstawowa Nr 1
2. Katarzyna Truszkowska – klasa VI, Szkoła Podstawowa Nr 1
3. Joanna Brzozowska – klasa Vc, Szkoła Podstawowa Nr 2
4. Krystian Przyborowski – klasa VIb, Szkoła Podstawowa Nr 2
5. Milena Młyńska – klasa VI, Szkoła Podstawowa Nr 6
6. Aleksandra Zatkalik – klasa Vc, Szkoła Podstawowa Nr 2
7. Joanna Skorupka – klasa VI, Szkoła Podstawowa Nr 6
8. Klaudia Niewiarowska – klasa Vd, Szkoła Podstawowa Nr 1

W drugiej grupie wiekowej od 14 do 19 lat, członkowie Jury wyłonili również 8 laureatów:

1. Magdalena Frączek – klasa IIa, Publiczne Gimnazjum Nr 2
2. Paweł Flaziński – klasa Ie, Liceum Ogólnokształcące
3. Lidia Sadowa – klasa IIIc, Liceum Ogólnokształcące
4. Katarzyna Kowalczyk – klasa III f, Publiczne Gimnazjum Nr 1
5. Katarzyna Teluk – klasa II, Publiczne Gimnazjum Nr 2
6. Klaudia Kokocińska – klasa IIIb, Liceum Ogólnokształcące
7. Łukasz Salach – Oratorium im. bł. Filipa Rinaldiego – klasa I, Publiczne Gimnazjum Nr 1
8. Anna Lesiuk – klasa IIa, Publiczne Gimnazjum Nr 1

Ponadto członkowie Jury wyróżnili 3 uczestników konkursu w grupie wiekowej od 10 do 13 lat oraz 4 uczestników konkursu w grupie wiekowej od 14 do 19 lat:

1. Magdalena Murawska – klasa VIa, Szkoła Podstawowa Nr 4
2. Wojciech Maksimiak – klasa VIc, Szkoła Podstawowa Nr 3
3. Justyna Małko – klasa VIc, Szkoła Podstawowa Nr 3

1. Tomasz Urbankowski – klasa IIc, Publiczne Gimnazjum Nr 1
2. Maja Mateusiak – klasa IIa, Publiczne Gimnazjum Nr 2
3. Katarzyna Suchożebrska – klasa III, Publiczne Gimnazjum Nr 2
4. Krzysztof Kaługa – Hufiec ZHP w Sokołowie Podlaskim -klasa IIIe, Liceum Ogólnokształcące

Na eliminacje ogólnopolskie Samorządowego Konkursu Nastolatków „OŚMIU WSPANIAŁYCH ”

wytypowana została kandydatka zgłoszona przez Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Sokołowie Podlaskim – MAGDALENA FRĄCZEK.

– Uczennica klasy III Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Sokołowie Podlaskim.

Najważniejszym jej mottem, którym się kieruje w życiu w swoich działaniach to: „życie – to nie znaczy żyć tylko dla siebie, lecz dawać coś ze swojego życia innym”. Dlatego stara się jak najwięcej poświęcać czasu w niesieniu pomocy dzieciom z domów dziecka, które są jej bardzo bliskie, a także dzieciom z rodzin patologicznych. Uczestniczyła w wielu akcjach charytatywnych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Na stałe współpracuje z zespołem muzycznym Radek Blues Band. Podczas koncertów, na które przychodzi wielu młodych ludzi, stara się przekazać odrobinę łagodności, o którą tak trudno jest w dzisiejszym świecie. Jej wielkim marzeniem jest zorganizowanie koncertu na rzecz dzieci z domu dziecka.

NAGRODA MEDIALNA Katolickiego Radia „PODLASIE” – warsztaty dziennikarskie w redakcji Katolickiego Radia Podlasie – LIDIA SADOWA (18 lat)

– Uczennica klasy IIIc Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej – Curie w Sokołowie Podlaskim.

Lidia Sadowa od kilku lat przygotowuje programy artystyczne (teatralne, recytatorskie), które prezentowane są dzieciom z najbiedniejszych rodzin z terenu Sokołowa Podlaskiego oraz dla uczestników programu profilaktycznego prowadzonego przez Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działajacy w Sokołowie Podlaskim. Obecnie, wraz z grupą młodzieży licealnej, pod kierunkiem nauczyciela Pani Agaty Jarosz, pracuje nad przygotowaniem sal szpitalnych dla najmłodszych pacjentów. Jest to akcja p.n. „Motylkowe szpitale”, polegająca na ozdabianiu sal szpitalnych. Lidia aktywnie uczestniczy w wielu akcjach charytatywnych. Od dwóch lat wspiera szkolny program pomocy wychowankom z Domu Dziecka w Kisielanach oraz z grupą „Preteksty” prowadzi akcje wspierające uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim (w 2001 roku – „Bajki dla potłuczonych”; w 2002 roku – „Brzechwa inaczej”).