Skład jury i harmonogram rozmów z kandydatami

Podajemy skład jury tegorocznej edycji Miejskiego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” i harmonogram indywidualnych rozmów z kandydatami, które odbędą się w dniach 27 – 28 marca w sali nr 21 Urzędu Miasta.

JURY III Miejskiego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w Sokołowie Podlaskim

Przewodniczący: Pan Henryk Wiśniewolski – Przedstawiciel mieszkańców

Z-ca Przewodniczącego: Ks. Stanisław Szestowicki – Dyrektor Domu Salezjańskiego

Członkowie:

Pan Bogusław Karakula – Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski

Pan Krzysztof Błoński – Członek Komisji I RM – ds. warunków życia ludności, porządku, czystości, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim

Pani Joanna Urbankowska – Naczelnik Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym

Pan Krzysztof Śledź – Komendant Powiatowy Policji

Pani Regina Skorupka – Kierownik Centrum Pomocy Socjalnej


Harmonogram indywidualnych  rozmów Jury z kandydatami

27 marca 2003 – sala   Nr  21

Grupa wiekowa 10 – 13 lat (11  kandydatów)

9:00-9:45 – Kandydaci  ze Szkoły Podstawowej Nr 1
1. Niewiarowska Klaudia
2. Skrzypek Magdalena
3. Truszkowska Katarzyna

9:45-10:30 – Kandydaci  ze Szkoły Podstawowej Nr 2
1. Brzozowska Joanna
2. Przyborowski Krystian
3. Zatkalik Aleksandra

10:30-11:00 – Kandydaci  ze Szkoły Podstawowej Nr 3
1. Małko Justyna
2. Maksimiak Wojciech

11:00 – 11:15 – Kandydaci  ze Szkoły Podstawowej Nr 4
1.  Murawska Magdalena

11:15 – 11:45 – Kandydaci ze Szkoły Podstawowej Nr 6
1. Młyńska Milena
2. Skorupka Joanna
28 marca 2003 – sala Nr 21

Grupa wiekowa 14 – 19 lat (12 kandydatów)

9:00-9:45 – Kandydaci z Publicznego Gimnazjum Nr 1
1. Lesiuk Anna
2. Kowalczyk Katarzyna
3. Urbankowski Tomasz

9:45-10:45 – Kandydaci z Publicznego Gimnazjum Nr 2
1. Frączek Magdalena
2. Mateusiak Maja
3. Suchożebrska Katarzyna
4. Teluk Katarzyna

10:45-11:30 – Kandydaci z Liceum Ogólnokształcącego im. M.C. Skłodowskiej
1.  Flaziński Paweł
2.  Kokocińska Klaudia
3.  Sadowa Lidia

11:30-12:00 – Kandydaci z organizacji młodzieżowych:
1.  Kaługa Krzysztof  – Hufiec  ZHP w Sokołowie Podlaskim
2.  Salach Łukasz –    Oratorium im. Bł. Filipa Rinaldiego